tiistai 18. huhtikuuta 2017

Kysymysnurkkaus

Tähän osioon voi heittää:

  • Kysymyksiä
  • Blogausehdotuksia
  • Rakentavaa kritiikkiä

MBTI ja kritiikki

Parin viime kuukauden aikana on Helsingin Sanomissa ollut esillä paljon kritiikkiä MBTI:tä kohtaan. Osittain kritiikki on täysin aiheellista, kun taas joltain osin kritiikki menee yli retoriikan puolelle.

Otetaan esimerkiksi seuraava viime kuussa julkaistu artikkeli, jossa MBTI saa täyslaidallisen:
http://www.hs.fi/nyt/art-2000005108680.html

Olen aivan samaa mieltä Lipsasen kanssa siltä osin, että MBTI-testi ei ole mikään absoluuttisen tarkka kuvaus henkilön persoonallisuudesta ja ettei testiä missään tapauksessa pitäisi käyttää työntekijöitä rekryttäessä lainkaan, vaan olisi parempi tarkastella työntekijän pätevyyttä suoraan jollakin tavalla. MBTI-testit ovat siinä mielessä ongelmallisia, että niistä saatava tyyppi voi todellakin vaihdella jonkun verran riippuen siitä missä muodossa piirteitä mittaavat kysymykset esitetään.
Sekin on totta, että on hivenen ongelmallista, että henkilö joka saa 51% ulospäinsuuntautuneisuudesta rinnastetaan saman tyypin alle kuin henkilö, joka saa vaikkapa 90% ulospäinsuuntautuneisuudesta. Tälläisen vuoksi testituloksiin ei kannata uskoa sokeasti, vaan lopputulosta kannattaa matustella jonkun aikaa tarkastelemalla tyyppejä yleisellä tasolla ja peilata omaa ominaisinta toimintatapaansa tyypin funktiohin. Tämä taas edellyttää vähän syvempää tietämystä MBTI:stä ja itsestä, minkä voi nähdä MBTI:n yleisenä heikkoutena.

Hän on myös oikeassa siinä, että persoonallisuus on ihmisillä virtaava eli henkilö käyttäytyy eri tilanteissa ja eri henkilöiden seurassa eri tavalla. Toisaalta eipä MBTI:ssäkään väitetä millään muotoa, että yksi tyyppi käyttäytyisi jokaisessa tilanteessa samalla tavalla. MBTI:ssä ei myöskään väitetä, että saman tyypin sisällä olevat henkilöt olisivat tiedoiltaan, käytökseltään tai moraalilta sinällään samanlaisia, vaan eri henkilöt voivat erota äärimmäisen paljonkin toisistaan saman tyypin sisällä. Eräässä toisessa blogauksessa olen tyypittänyt Jeesuksen ja Hitlerin saman tyypin alle ja tuskin kovinkaan moni sanoisi heidän olleen henkilöinä samanlaisia, vaikka he edustaisivatkin samaa MBTI-tyyppiä.

MBTI:ssä pitää ottaa huomioon kaikki kirjaimet samaan aikaan ja niistä muodostuvat funktiot, eikä vain tulkita jokaista kirjainta erikseen. Esimerkiksi ekstraverttinen ENTP saattaa monesti olla epäsosiaalisempi ja sulkeutuneempi kuin vaikkapa introverttinen ISFJ. Tämä johtuu siitä, että ISFJ:llä ihmiskeskeinen ja "sosiaalinen" Fe-funktio on itse asiassa ylempänä kuin ENTP:llä, jolla molemmat ylemmät funktiot Ne+Ti taas liittyvät informaation prosessointiin. Jos ENTP ei saa informaation "äänen prosessoinnilleen" kaikua muilta, niin hän voi hyvinkin hiljentyä miettimään asioita itsekseen. Lisäksi Si-dominantti ISFJ tapaa huomattavasti useammin saman henkisiä ihmisiä, joiden kanssa tulee hyvin juttuun kuin Ne-dominantti ENTP. Tämä taas johtaa herkemmin sosiaaliseen sananvaihtoon ISFJ:llä.


Lipsanen rinnastaa MBTI-tyypit myös suoraan horoskooppeihin, mikä mielestäni on hivenen virheellistä. MBTI-tyypeissä on sentään jonkunlainen sisäinen logiikka ja valintaprosessi, joka lopulta johtaa johonkin 16:sta tyypistä. Horoskoopeissa taas merkki perustuu puhtaasti syntymäaikaan, mikä on täysin järjetöntä.

Tietysti MBTI:llä ja horoskoopeissa on se yhteistä, että molemmat tarjoavat ihmiselle tietynlaisen mukavan yleiskuvauksen persoonallisuudesta, minkä sanoisin olevan MBTI-tyypin heikkous ja vahvuus.
Hieman ironisesti psykologipiireissä arvostetaan edelleen Big Fiveä, jossa mitataan suurelta osin samoja asioita kuin MBTI:ssäkin. Siinä ei olla kuitenkaan luotu eri luokkia tulosten ympärille, Jos henkilö saa vaikkapa Big Five-testistä Ulospäinsuuntautuneisuus 34%, Tunnollisuus 80%, Neuroottisuus, 85%, Avoimuus 10%, Sovinnollisuus 65%, niin henkilö vain katsoo prosentteja ja tuumaa "Aha" ilman, että tämä saa siitä minkäänlaista kouriintuntuvaa kokonaiskuvaa, mitä nuo kaikki piirteet yhdessä tarkoittavat. MBTI taas tarjoaa mukavan yleiskuvauksen ymmärrettävällä kansankielellä ilman, että henkilön tarvitsee olla perillä teoriasta.
Jos neuroottinen ISFJ-tekisi Big Fiven, niin tämä saisi todennäköisesti edellämainitut tulokset, sillä ISFJ:t ovat introverttejä, äärimmäisen tunnollisia, sovinnollisia, eivätkä yleensä ole kovin avoimia. Testin tehnyt henkilö todennäköisesti kokisi enimmäkseen ISFJ:n yleiskuvauksen omakseen, vaikkei se pätisikään aivan 100%:sti. Henkilö saisi kuitenkin ISFJ:n yleiskuvauksesta huomattavasti enemmän irti kuin vain katsomalla Big Fivestä saatavia prosentteja ja saisi siten MBTI:stä paljon enemmän iloa ja itsetuntemuksellista hyötyä irti kuin Big Fivestä.KRHM... Siispä mihin ja miten MBTI:tä tulisi käyttää?

MBTI:tä tulisi käyttää joustavasti itsetuntemuksen, ajattelun ja muiden ymmärtämisen työkaluna sotkematta sitä suoraan käytäntöön. Ei jääräillä menemään heilutellen MBTI:tä kuin jotain absoluuttista vasaraa, jolla voi paiskoa työntekijät tyypin mukaan rekryistä sisään tai kuvitellen sen olevan joku absoluuttinen kirkossa kuulutettu Jumalan sana, joka kertoo absoluuttisen tarkasti jokaiselle henkilölle heidän pesifin persoonallisuutensa. Se on yleiskuvaus, jossa on joustovaraa ja joka tarjoaa tietoa siitä minkälainen henkilö suurinpiirtein on.

MBTI:n kautta voi oppia ymmärtämään muita ihmisiä ja heidän ajattelutapaansa. Esimerkiksi nykyinen "Suvakit vs. Rasistit"-asetelma on selitettävissä käyttäen MBTI:tä työkaluna. Tosin asia on hieman kompleksimpi kuin tässä sen esitän: "Suvakit" ovat Fi:tä käyttäviä idealistisia ja ihmiskeskeisiä henkilöitä, jotka aidosti tuntevat sisällään yksilöiden tuskan ja haluavat vilpittömästi auttaa hädänalaisia uskoen ihmisten hyvyyteen. "Rasistit" taas ajattelevat hieman pragmaattisemmin valtiota systeemitasolla ohittaen yksilöitten kärsimyksen. Molemmat osapuolet ovat tavallaan oikeassa ja tavallaan väärässä ja voisivat oppia toiselta osapuolelta paljon ja löytää mukavan keskitien, joka tyydyttäisi molempia osapuolia.

perjantai 7. huhtikuuta 2017

MBTI-tyypeistä lyhyesti

Olen tähän blogaukseen summannut muutamia yleiskuvauksia jokaisesta tyypistä. Tämän ei ole tarkoitus olla mikään viiltävän ja tieteellisen tarkka summaus tyypeistä, vaan antaa jonkunlainen näppituntuma siihen, minkälaisista tyypeistä on stereotyyppisimmillään kyse.NT-tyypit eli Rationalistit
Rationalistiset tyypit ovat teoreettisia ja asiakeskeisiä henkilöitä, jotka ohittavat ihmiskeskeiset tunteet ja tähystävät kohti tulevaa haluten luoda jotain uutta.

ENTP
Kyseenalaistaja, rennon intensiivinen tiedon valtamerellä seilaaja, joka suuntaan repeävä, älyllinen anarkisti, Sokrates, Leonardo Da Vinci, Voltaire, kriitikko, visionääri, tulipalon sytyttävä kipinä, vastarannan kiiski.

Voisi sanoa, että historian virrassa on kahdenlaisia ENTP:itä. Ensimmäisenä on Sokrateksen tapaisia henkilöitä, jotka kyseenalaistavat kaiken ja yrittävät saada ihmiset ajattelemaan asioita omilla aivoillaan sen sijaan, että seuraisivat sokeasti ajan tapoja. Toisena on Leonardo Da Vincin tapaisia sekopäisiä keksijöitä ja renesanssi-ihmisiä, jotka seuraavat täydellä höyryllä omia mielenkiinnon kohteitaan reveten saman aikaisesti joka suuntaan. 


INTP
Teoreettinen unelmoija, tiedonkerääjä, nörtti, tutkija, Einstein, Marie Curie, älykkö, itsenäinen ajattelija, hajamielinen professori, leppoisa, kiltti robotti, uusi kiiltäväsivuinen tieteellinen kirja.

INTP-tyypin edustajien voisi sanota kuvaavan älykköjen stereotyyppisintä kuvaa. Kuvitelkaa Einsteiniä kävelemässä puistossa hajamielinen harhaileva katse silmissään pohtimassa ja visualisoimassa suhteellisuusteorian kuvioita, niin saatte varsin hyvän kuvan INTP:stä. INTP tyypin edustajat ovat niitä teoreettisia ajattelijoita, jotka ovat tieteen etulinjassa luomassa teorioita, joiden varaan myöhemmät käytännönläheisemmät keksinnöt rakentuvat.


ENTJ
Kenraali, toimitusjohtaja, visionäärinen ihmisten yhteenkokoaja, vallankumous, "kovin kaikista", Tsingis Khan, Julius Caesar, taktinen systeemien luoja, valloittajan lippu vieraalla maalla, muut alleen murskaava jalka.

ENTJ:t ovat historian virran visionäärisiä valloittajia, jotka tallasivat vastustajansa tylysti alleen taktisella ja armottomalla tyylillään. Henkilöt, kuten Tsingis Khan ja Julius Caesar nousivat ryminällä valtaan ja hallitsivat kuolemaansa asti rautaisella nyrkillään yksinvaltiaina. Nykypäivänä ENTJ:t toimivat usein suuryritysten toimitusjohtajina ja vaikuttavat yritysmaailmassa vahvoina.

INTJ
Tiedemies, analyytikko, oman tien kulkija, robotti, itsevarma loogikko, strategi, kyyninen idealisti, perfektionisti, kyseenalaistaja, Newton, Tesla, organisoija, kirurgin kylmä veitsi.

INTJ:t ovat historian virran itsenäisiä ja kovia tutkijoita ja tiedemiehiä, jotka usein uppoavat totaalisesti omien teorioidensa ja älyllisten intohimojensa maailmaan. Kuvitelkaa Teslaa tai Newtonia, jotka maniapäissään loivat teorioitaan ja keksintöjään itsenäisesti tykittämällä eristyksissä muista ihmisistä. Tietyssä mielessä he muistuttavat INTP-tyyppiä, mutta he ovat huomattavasti kylmempiä ja intensiivisempiä henkilöitä. Lisäksi he ovat yleensä myös hieman käytännönläheisemmin suuntautuneita, mikä käy hyvin ilmi Teslan käytännön keksinnöistä.


NF-tyypit eli Idealistit

Idealistit ovat tunteellisia ja kirkassilmäisiä ihmisten innostajia, ymmärtäjiä ja ohjaajia, jotka lämpimästi tähystävät kohti parempaa huomista. 

ENFP
Sankari, positiivinen intoilija ja innostaja, kannustaja, Walt Disney, Oscar Wilde, visionäärisen lämmin unelmoija, kyseenalaistava pilvilinnojen rakentaja, leimahdus ihmisten sydämmissä.

ENFP:t ovat historian virrassa niitä idealistisia henkilöitä, jotka tabuja rikkoen loivat uutta innostaen ohessa muita ideoidensa ja visioidensa taakse. Esimerkiksi henkilöt, kuten Oscar Wilde, joka loi eeppisiä näytelmiä aroistakin aiheista ja Walt Disney, joka toimi animaatioiden arkkitehtina ja uraauurtajana luoden jotain uutta ja kaunista.

INFP
Taiteilija, individualisti, sisäisten maailmojen luoja, romantikko, idealistisista idealistisin, herkkä kaunosielu, syvissä vesissä uiva, Vincent van Gogh, J. R. R. Tolkien, sovitteleva rauhanrakastaja, ääneenlausumaton kytevä unelma.

INFP-tyyppiä tavataan historiassa taiteiden, musiikin ja kirjallisuuden huipulta. Vincent van Gogh lienee paras esimerkki henkilöstä, joka käytti herkkyydestään seuraavaa taiteilijan tuskaa luodessaan taidettaan nousten maailman huippujen joukkoon. J. R. R Tolkien puolestaan loi kokonaisia maailmoja nousten fantasiakirjallisuuden ylittämättömäksi kuninkaaksi. Nykyajan vastine Tolkienille on Game of Thronesin luonut George R. R. Martin.

ENFJ
Ohjaaja, opettaja, kulttijohtaja, ihmiskeskeinen vaikuttaja, Johann Wolfgang von Goethe, Joseph Goebbels, visionäärinen ihmisten ymmärtäjä, epäitsekäs auttaja, inspiraatio ihmisten keskellä.

Historian virran ENFJ:t ovat suuria ihmisten ohjaajia ja ymmärtäjiä. Esimerkiksi kirjailija Johann Wolfgang von Goethe pureutuu kirjallisuudessaan ihmisluonnon ytimeen ja auttaa myös muita näkemään ihmisen sielun syvyyteen. Pitää kuitenkin muistaa, että ihmisten ymmärtäminen ja ohjaaminen voi olla myös pelottava ase, mikä näkyy Natsi-Saksan propagandaministeri Goebbelsin toimissa. Goebbel kertoikin Goethen olleen hänen lempikirjailijoitaan.

INFJ
Ihmisten hiljainen ymmärtäjä, maailmanparantaja, sydämien herättäjä, paremman huomisen arkkitehti, Jeesus, Hitler, harmonian etsijä, tunteellisen looginen, tunteiden pesusieni, suuntaa näyttävä tienviitta.

INFJ-tyypin omaavat ovat historian näkökulmasta varsin mielenkiintoinen tyyppi. He ovat kykeneviä herättämään ihmisissä sisäisen unelman paremmasta ja näyttämään suunnan, jonka seurauksena syntyy paljon hyvää ja/tai pahaa. Jeesus ja Hitler ovat tästä hyviä esimerkkejä. Molemmat esittelivät "oppilailleen" ihmiskeskeisen ja tunnepohjaisen visionsa, joka sytytti seuraajien sydämmissä jotain ja sai ihmiset seuraamaan heitä.


SJ-tyypit eli Vartijat
Vartijat ovat yhteiskunnan käytännönläheinen ja toimelias selkäranka, joka pitää järjestyksen yllä ja rattaat pyörimässä.

ESTJ
Esimies, jämpti organisaattori, järjestystä ylläpitävä valvoja, perinteiden puolustaja, ihmisten yhteensaattaja, yhteiskunnan liima, Margaret Tatcher, Henry Ford, yhteiskuntaorkesterin kapellimestari.

Historian virra ESTJ:t ovat taitavia organisaattoreita ja vahvoja henkilöitä, jotka pitävät yhteiskuntia kasassa. Henry Ford on hyvä esimerkki ESTJ:mäisestä järjestelmällisestä organisointikyvystä ja täydellisen käytännönläheisen tehokkuuden luojista. Margaret Tatcher, joka tunnettiin Rauta Rouvana ohjasi Iso-Britannian läpi vaikeiden aikojen raudan lujalla ottellaan pääministerinä ollessaan.

ISTJ
Varmistaja, logistikko, uskollinen ja rehellinen puurtaja, yksityiskohtien tarkastaja, tarkka loppuunsaattaja, Thomas Hobbes, Keisari Augustus, yhteiskuntien ylläpitävä voimavara, lain ja järjestyksen airut.

Historian virrassa ISTJ:t ovat ESTJ:den tapaan niitä henkilöitä, jotka rakentavat systeemejä, jotka ylläpitävät yhteiskuntia ja estävät niitä romahtamasta kaaokseen. Hyvänä esimerkkinä toimii Keisari Augustus, joka yhdisti ja vakiinnutti Rooman vallan Julius Caesarin päsmäröinnin jälkeen ja joka julisti Pax Roman eli Rooman Rauhan, joka kesti 200 vuotta. Toinen hyvä esimerkki on Thomas Hobbes, joka filosofisoi yhteiskuntajärjestyksen puolesta.


ESFJ
Sympaattinen hoitaja, epäitsekäs tukija, perinteiden käytännöllinen puolustaja, konflikteja välttävä sosiaalisen tasapainon luoja, Florence Nightingale, Andrew Carnegie, lämmin sairauksia poistava lääke.

Historian virran ESFJ:t ovat ihmiskeskeisiä jämptejä parantajia ja hoitajia. Florence Nightingale oli modernin sairaanhoidon esikuva, joka henkilökohtaisesti kokosi ja koulutti oman hoitajatiimin ja pelasti lukemattomia sodassa haavoittuneita sotilaita tinkimättömän järjestelmällisellä ja lämpimällä huolenpidollaan. Andrew Carnegie puolestaan tunnetaan suurena liikemiehenä, joka rikastuttuaan lahjoitti suuren osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen pannen alulle monia kouluja, yliopistoja ja kirjastoja.


ISFJ
Puolustaja, huolellinen perfektionisti, herkän empaattinen tukija, ihmisten ymmärtäjä, Heinrich Himmler, Äiti Teresa, vastuullinen loppuunsaattaja, kotilieden ja perhe-elämän suojelija.

Historian ISFJ:t ovat uskollisia ideaalin palvelijoita ja tinkimättömiä puolustajia. Tämä näkyy niin hyvässä kuin pahassakin. Himmler oli vankkumattoman uskollinen  ja tinkimätön palvelemalleen valtiolle toimien sen tapojen mukaisesti systemaattisen tarkasti. Äiti Teresa puolestaan palveli toisenlaisia ihanteita pyrkien parhaansa mukaan auttamaan hädänalaisia sairaita ja köyhiä. 


SP-tyypit eli Artesaanit

Artesaanit ovat omien alojensa käytännöllisiä tekijämiehiä ja naisia, jotka seuraavat sponttaanin joustavasti omia kiinnostuksen kohteitaan ja moraaliaan.

ESTP
Energinen yrittäjä, sosiaalinen viihdyttäjä, käytännöllinen tykittäjä, toiminnallinen oppija, hetkessä eläjä, Aleksanteri Suuri, Theodore Roosvelt, maalaisjärjen joustava käyttäjä, pyörremyrskyn henkilöitymä.

Historian virran ESTP:t ovat toiminnan miehiä ja naisia, joiden räväkkiä tekoja ihmtellään vielä vuosisatojenkin jälkeen. Aleksanteri Suuri johti itse henkilökohtaisesti armeijansa valloitukseen reagoiden taistelukenttien tilanteisiin joustavan sponttaanisti.  Myös Roosvelt oli toiminnan mies, joka kulutti suuren osan ajastaan metsästäen ja luonnossa samoillen jopa presidentiksi tulonsa jälkeen.

ISTP
Oman alansa virtuoosi, soturi, mekaanikko, käytännönlähöinen taidon oppija ja kehittäjä, Miyamoto Musashi, Erwin Rommel, joustava taitaja, rajojen ja perinteiden rikkoja, käytännöllisen taidon hioja.

ISTP-persoonan omaajat kunnostautuvat historian kirjoissa ennen kaikkea erinomaisina sotureina ja sotilaina käytännöllisen joustavan ja yksinkertaistavan toimintansa ansioista, jonka avulla he löytävät oleellisimman ja optimaallisimman tavan toimia tietyissä tilanteissa. Miyamoto Musashi lienee paras esimerkki ISTP:mäisestä käytännön taituruudesta ja yksinkertaisista opetuksista, joiden avulla Musashi hallitsi kaksintaistelukenttiä elämänsä aikana. Myös Rommel näytti kyntensä sotakentillä sotien joustavasti Afrikan maaperällä tavalla, jota Musashikin olisi arvostanut.


ESFP
Esiintyjä, rokkistara, ihmisläheinen sponttaani intoilija, ilopilleri, sosiaalinen viihdyttäjä, leikkimielisen positiivinen toimija, Pietari Suuri, Michelangelo, hauskan juhlan henkilöitymä.

Historian ESFP:t ovat varsin mielenkiintoisia tapauksia. Pietari Suuri opiskeli ennen valtaannousuaan ulkomailla, joista hän sai paljon vaikutteita ja valtaanpäästyään alkoi uudistamaan Venäjää innosta puhkuen saaden Venäjän "ajan tasalle". Michelangelo puolestaan oli intensiivinen taiteilija, joka lähti jokaiseen projektiinsa mukaan innokkaalla raivolla ja tunteella. 


ISFP
Taiteilija, tunteiden herättäjä, esteetikko, artisti, hetkessä elävä sponttaani tekijä, itsen etsijä, Keisari Nero, Mozart, Lady Gaga, rajojen rikkoja, aistillisen tunteisiin vetoavan materiaalin luoja.

Historian virran ISFP:t ovat taiteiden ja musiikkimaailman johtotähtiä. Esimerkiksi Mozart lumosi klassisen musiikin maailman omintakaisella ja persoonallisella tyylillään. Lisäksi nykypäivänä Lady Gagan ja Bob Dylanin tapaiset artistit dominoivat artisteina musiikkibisnestä käyttäen rikasta tunne-elämäänsä musiikin materiana.